• EURUSD

  Spreads

 • GBPUSD

  Spreads

 • XAUUSD

  Spreads

 • CL-OIL

  Spreads

 • Cocoa-C

  Spreads

 • View more
×

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแข่งขันเทรด “King of the Hill” ของ VT Markets

โปรโมชันนี้จะมีตั้งแต่วันที่ 01/05/2023 ถึง 31/07/2023

โปรโมชันนี้นำเสนอโดย VT Markets LLC (“บริษัท” หรือ “VT Markets”) ให้แก่ลูกค้าของบริษัท

 1. VT Markets จะมอบข้อเสนอนี้ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมตามดุลยพินิจของบริษัท หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าร่วมของคุณ โปรดติดต่อ [email protected]
 2. ลูกค้าใหม่จะต้องเปิดบัญชีเทรดจริงบัญชีใหม่กับ VT Markets (ซึ่งหมายถึง ไม่ใช่บัญชี “ทดลอง”) เพื่อเข้าร่วมโปรโมชันนี้ เมื่อทำการเปิดบัญชีใหม่กับ VT Markets แล้ว ลูกค้าต้องรับรองว่าท่านได้อ่านและยอมรับที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ VT Markets ด้วย
 3. ในการเข้าร่วมข้อเสนอนี้ คุณต้อง:
  1. มีบัญชีเทรดจริง MetaTrader 4 กับทาง VT Markets ซึ่งบัญชีนั้นต้องไม่มีประวัติการเทรดมาก่อน
  2. ฝากและคงยอดเงินในบัญชีไว้อย่างน้อย 200 ดอลลาร์
  3. ลงทะเบียนแสดงความสนใจเข้าร่วมของคุณผ่านทาง พอร์ทัลลูกค้าของ VT Markets
  4. เมื่อเข้าร่วมในโปรโมชันนี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการคัดลอกการเทรดของ VTrade ที่จัดทำโดย www.vtacademy.net
 4. สำหรับสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้ชนะจะต้อง:
  1. ทำการเทรดอย่างน้อย 5 รายการในบัญชีเทรดที่ได้รับการเสนอชื่อก่อนที่ระยะเวลาการเทรดจะสิ้นสุดลง
 5. จะมีผู้ชนะ 5 คนในข้อเสนอนี้ โดยเราจะตัดสินผู้ชนะจากผลกำไรทั้งหมด (รวมถึงการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว และกำไร/ขาดทุนลอยตัว) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
 6. ผู้ชนะของแต่ละประเทศที่เข้าร่วม (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม) จะได้รับรางวัลตามที่แสดงในตารางด้านล่าง:
 7. อันดับ รางวัล
  1 US $2,000
  2 US $1,000
  3 US $500
  4 - 5 US $300 each

 8. VT Markets จะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ประมวลผลไม่ได้ หรือดำเนินการผิดวิธี
 9. ใบสมัครที่เป็นเท็จ มีหลายใบ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการยอมรับ
 10. หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดการซื้อขายของ VT Markets ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม มูลค่าของรางวัลจะถูกหักออกจากยอดเงินสดของลูกค้า
 11. VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข แทนที่ หรือเพิกถอนหรือยกเลิกเงื่อนไขโปรโมชันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีการประกาศทางออนไลน์ และคุณควรจะตรวจสอบเว็บไซต์ของเราอยู่เป็นประจำ
 12. ข้อพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ครอบคลุมจะได้รับการแก้ไขตามดุลยพินิจของ VT Markets แต่เพียงผู้เดียว
 13. VT Markets จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขาดทุนทางอ้อม พิเศษ หรือจากผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียผลกำไร) ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายที่ได้รับหรือดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) จากการใช้โปรโมชันนี้
 14. โปรแกรมนี้สามารถถูกถอดออกได้ทุกเมื่อตามแต่ที่ VT Markets จะเลือกและการได้สิทธิ์เข้าร่วมของแต่ละบัญชีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
 • เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้กับข้อเสนอทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน:
  1. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นได้
  2. ข้อเสนอของ VT Markets ทั้งหมดจะถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายที่อนุญาตเท่านั้น
  3. ข้อเสนอของ VT Markets ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้ความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลพึงรับได้ หรือสนับสนุนให้บุคคลใดทำการเทรดในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดของตน
  4. ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังใช้งานบัญชีการเทรดในลักษณะที่สอดคล้องกับระดับความสบายใจที่ต้องการในการเทรด
  5. บัญชีใหม่ต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ VT Markets
  6. บุคคลที่สมัครบัญชีต้องตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของตนก่อนที่จะสมัครบัญชีกับ VT Markets
  7. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เครดิตโบนัสเพื่อการทำ Hedge position (สถานะประกันความเสี่ยง) โดย VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าร่วมข้อเสนอโบนัสเครดิตใด ๆ, ลบโบนัสเครดิตบางส่วน/ทั้งหมดออกจากบัญชีการซื้อขายของเขา/เธอ และกำไรบางส่วน/ทั้งหมดที่เกิดจากการทำ Hedge position โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัครหรือคำร้องขอเข้าร่วมโปรโมชันใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลหรืออธิบายเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว
  9. VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นและ/หรือยกเลิกการเข้าร่วมข้อเสนอหรือโปรโมชันของลูกค้าหาก: ก) Churning (เปิดและปิดมาร์จิ้น FX หรือธุรกรรม CFD เพียงเพื่อประโยชน์จากการทำกำไร) ข) พบว่าลูกค้าละเมิด ข้อตกลงลูกค้า หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน ในกรณีของการประพฤติผิดหรือการละเมิดดังกล่าว VT Markets มีสิทธิ์ที่จะหักเงินโบนัสใด ๆ จากบัญชีการเทรดได้
  10. VT Markets อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการโพสต์ข้อกำหนดที่ถูกแก้ไขบนเว็บไซต์ VT Markets คุณควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อยู่เป็นประจำ และหากใช้เว็บไซต์และบริการของ VT Markets อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่มีการแก้ไขดังกล่าว โดย VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลา
  11. VT Markets อาจหยุดหรือยกเลิกโปรโมชันใด ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  12. โปรโมชัน VT Markets ทั้งหมดใช้กับบัญชีมาตรฐานของ VT Markets เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
  13. VT Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอนี้ และที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นโดยข้อกำหนดเหล่านี้ตามกฎหมาย
  14. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษนั้นมีผลบังคับใช้ที่เหนือกว่า ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกัน
  15. ผู้ให้บริการของข้อเสนอนี้คือ VT Markets LLC (SVG Limited Liability Company เลขที่ 673LLC2020)

  การแข่งขันเทรด King of the Hill

  พร้อมโชว์ฝีมือในฐานะนักเทรดชั้นนำไหม?

  เทรดและชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 4,000 USD!

  เข้าร่วมเลย

  เงินรางวัลสูงสุด

  • อันดับที่ 1

   2,000 USD

  • อันดับที่ 2

   1,000 USD

  • อันดับที่ 3

   500 USD

  อันดับที่ 4 - 5

  300 USD

  วิธีการเข้าร่วม

  • เปิดบัญชี

   เพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ คุณต้องมีบัญชีที่ไม่มีประวัติการเทรด
   (หากยังไม่มีบัญชี เปิดบัญชีเลย! ที่นี่)

  • ฝากเงิน

   ฝากเงินขั้นต่ำ 200 USD ในบัญชี และเลือกผ่านทางพอร์ทัลลูกค้า

  • เริ่มเทรด

   เริ่มเทรดเพื่อเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรสูงสุดและรับรางวัลจากเรา!

  • เข้าร่วมเลย

  เข้าร่วมเลย

  เข้าร่วมการแข่งขันเทรดเลยวันนี้